Analýza snů a význam: Nechte své sny pracovat v terapii

Mají sny nějaký význam a je užitečné o nich mluvit při terapii? Sigmund Freud napsal, že „Sny jsou královskou cestou do bezvědomí.“ Věřil, že analýza snů může odvodit interpretaci.

Analýza snů v terapii a poradenstvínapsal, že „Sny jsou královskou cestou do bezvědomí. “ Věřil tomuanalyzovat snymohl odvodit výklad, a tak objevit smysl snu. Tento význam by pak mohl být použit k „nahlédnutí“ do vnitřního fungování naší mysli a co je nejdůležitější použít jako materiál v psychoterapii. Vzhledem k tomu, Freud napsal svou průkopnickou knihu v roce 1899 s názvem„Interpretace snů“,další autoři následovali v jeho literárních šlépějích a nabídli vlastní interpretaci našich snů. Dnešní regály knihkupectví nabízejí řadu možností, jak objevit tajný význam našich snů, ale skutečně mají smysl, a je užitečné o nich mluvit v terapii?Druhy snůExistuje mnoho druhů snů, například:

  • Noční děsy:sen, ve kterém snílek křičí, zažívá velký strach a bije, když spí. Tento typ snu je obvykle častější u dětí.
  • Noční klisny:rušivý sen, který se skládá z negativních emocí, jako je strach nebo úzkost. Tento typ snu je častější u dětí, ale zažívají je také dospívající a dospělí.
  • Bdělý spanek:sen, kde snílek ví, že sní a jsou schopni ovládat zážitky ve snu. Někteří věří, že se tyto typy snů můžete naučit zažít tím, že se naučíte specifické techniky vyvolávání snů.
  • Normální sny:sen, kde si snílek neuvědomuje, že sní, a kde zážitek z reality snu nevyvolává strach ani úzkost.

V závislosti na typu modality, kterou terapeut používá, a na stanovených cílech léčby se vás terapeut může zeptat na vaše sny.Interpretace snůmůže poskytnout jiný pohled na naše životní problémy a boje v podvědomí. Snění je přirozenou součástí lidské existence a probíhá, když vstupujeme do jiného typu . Když si uděláte čas na prozkoumání svých snů v terapii, může vám pomoci proniknout do nevyjádřených emocí a osvětlit problémy, na které jste možná při vědomém odkládání odkladali.Jak využít své sny v terapii

  • Rozhodněte, zda je třeba jej interpretovat:Ne všechny sny bude třeba interpretovat; některé sny jsou příliš doslovné, a proto pro ně pravděpodobně nemají velkou vhlednou hodnotu, např. vzpomínáte si, kde jste nechali hlášení v práci.
  • Uchovávejte deník snů:Abyste si je mohli vyložit, musíte si pamatovat své sny. Vedení deníku snů nebo papírového bloku vedle postele je užitečným způsobem, jak si vzpomenout na své sny. Po probuzení ze spánku uchopte pero a zapište si, co si pamatujete. Pokoušet se vzpomenout si na svůj sen po dlouhém dni bude obtížnější a pravděpodobně zapomenete na části svého snu, které mohou být důležité pro odhalení jeho významu.
  • Prohlédněte si sen, až budete připraveni:Interpretace snů není přesná věda a pro konkrétní typ snu neexistuje žádný konkrétní význam. Když vezmete svůj senový deník na terapii a budete s terapeutem diskutovat o svých snech, může vám to pomoci poskytnout objektivní pohled, který může být potřebný k tomu, aby smysl vyšel na světlo, za předpokladu, že existuje. Obsah snu pak můžete použít jako odrazový můstek pro vaše terapeutické sezení.

Pohled na naše sny může poskytnout důležité vodítka pro vnitřní fungování naší mysli a důležitý materiál pro vaše terapeutické sezení. Pamatujte, že ne všichni terapeuti se vás zeptají na vaše sny, takže se jich možná budete chtít zeptat, zda může být užitečné mluvit o vašich snech v terapii. Spolu s pomocí vašeho terapeuta můžete hledat význam svých snů a využívat poznatky získané z nich při vašich sezeních.Sizta2sizta mít tým kdo vám může pomoci hledat a zkoumat vnitřní význam vašich snů a kdo vám také může pomoci . Pro více informací volejte0845 474 1724.J.